0

Ni uniformes ni etiquetes

Eixos temàtics: gènere i interculturalitat.

Investigació sobre les identitats múltiples i les relacions desiguals. La sensibilització a la ciutadania a través d’una acció al carrer amb artistes locals.

Durada: s’adaptarà a les necessitats de les participants.

Experiències pilot: niuniformesnietiquetes.esy.es

 

Niunie