0

Danses i espectacle Mandginka

Coneixerem els ritmes, les danses i la capoeira i la influència africana en unes altres cultures a partir de la ruta dels esclaus. Es finalitzarà amb un espectacle participatiu.

Durada: 6 hores (aprox.)

Anuncis
0

#desfemlesdesigualtats

Fomentarem un aprenentatge creatiu per una ciutadania global:

Primera fase de descoberta de les desigualtats.

Tallers: drets humans i desigualtats socials; connexions o interferències nord-sud; descoberta fotogràfica de les desigualtats; agents de promoció dels dret humans i sensibilització comunitària.

Durada: 10 hores (aprox.)

Segona fase: l’acció transformadora.

Tallers: Investigació d’una desigualtat social, mapping d’entitats i organismes; acció ApS; art i sensibilització al carrer i presentació d’una proposta d’incidència.

Durada: 20 hores (aprox.)

0

Connexions o interferències: nord-sud

Quins són els mecanismes i tractats de comerç internacional que dificulten unes relacions comercials justes i equitatives entre el Nord i el Sud? Entre tots i totes cerquem estratègies de comerç just, sostenible i equitatiu. Alhora que coneixerem estratègies generades per la societat civil en general i les dones en particular, com la Tontine, per fer front a aquestes situacions desiguals.

Duració: 1 hora
Espai: una aula amb espai ampli, ordinador, projector i altaveus

 

0

Espectacle Mandginka, la ruta dels esclaus

Espectacle de dansa i música africana amb una explicació prèvia sobre la cultura mandginka i yoruba; en general, sobre la ruta dels esclaus i la influència de la música africana en el continent americà. L’espectacle inclou una part formativa mitjançant la projecció d’infografies, l’ús d’instruments musicals i una petita introducció a la dansa.

Durada: 1 hora
Espai: obert o tancat, escenari ampli, ordinador, projector i equip de so.
Públic: Tot tipus de públic

Vegeu: Fotografies de Francesco Salis
Vídeo de Gava Tv

foto1

foto12

foto13

foto17

foto20

foto26

foto28

foto29

foto30

foto32

0

Taller “Visita guiada”: Exposició Mira l’Africa

Descripció general

Visita Guiada, comentada per a aprofundir en els continguts de l’exposició.

Objectius

1. Acompanyar a les persones visitants durant el seu recorregut per l’exposició.
2. Guiar la reflexió sobre els temes proposats en l’exposició, suggerint preguntes i comentaris.
3. Contribuir a l’assimilació dels continguts proposats en l’exposició.

Temporalització

La visita guiada té una duració estimada de 1.50 hors.

Continguts
Àfrica abans de la colonització, processos de colonització, postcolonització i neocolonització
Els arrels de les desigualtats N/S en el cas africà
La diversitat d’Àfrica
Els estereotips i imaginaris generalitzat sobre el continent
La riquesa d’Àfrica
Noves visions sobre Àfrica

Públic al qual es dirigeix

Adolescents, joves, adults, gent gran, associacions i públic en general

Nombre de persones participants

20 com a màxim.

Equipament necessari

A més de l’espai on s’instal·la l’exposició, es requereix un espai per a reunir a la gent desprès, equip de so.

Metodologia

La visita guiada consisteix en l’acompanyament d’un grup de persones durant tot el recorregut proposat per l’exposició, fent servir el caràcter lúdic d’aquesta, afegint breus explicacions, interpel·lacions, motivacions i conclusions d’una persona preparada i sensibilitzada sobre el tema.
La dinamització es farà en funció del grup visitant, és a dir, adaptant el llenguatge, les preguntes, el to i la profunditat dels continguts a les característiques del grup.