0

Ni uniformes ni etiquetes

Taller introductori del sistema de gènere, la interculturalitat i la interseccionalitat. Tot, a partir d’activitats vivencials i reflexions col·lectives sabent que la interculturalitat i l’equitat de gènere són competències que s’aprenen.

Durada: 1 o 2 hores.
Espai i material: aula o aire lliure.

Niuniformesnietiquetes

0

Espectacle Ni uniformes ni etiquetes

A través de la història de vida de la Clara, es copsa com ella ha hagut de despendre’s o apropiar-se de les etiquetes que la societat li ha posat. Un recorregut per la diversitat cultural, estètica i musical acompanya l’espectacle on el públic participa i comparteix l’experiència amb percussió corporal.

Durada: 20 minuts.
Espai i material: preferentment, un espai amb escenari. Sistema d’amplificació de so.

EspectacleNiuNie