0

Escape System

Per conèixer i comprendre les causes estructurals que generen violències i les conseqüències de les pràctiques discriminatòries en l’entorn proper i al món, es planteja una activitat inspirada en el format escape room. En concret, l’escape system, que posa de relleu les problemàtiques del sistema econòmic i social hegemònic i fomenta la creació per part de l’alumnat d’alternatives a aquestes problemàtiques, sempre i quan respectin els drets humans.

Durada: 2 hores
Espai i material: aula àmplia, ordinador amb accés a internet i altaveus.
Altres: es compta amb la col·laboració de 2 persones del centre educatiu per dur a terme l’activitat.

EscapeSystem

 

 

 

 

 

 

 

Allò que l’etiqueta no diu

De quina etiqueta parlem? De les peces de roba i de calçat. Les etiquetes de les nostres peces de roba i calçat no ens parlen de les condicions laborals i la petjada ecològica del model de producció global actual.

A partir d’aquesta reflexió, es pensen alternatives que les persones podem fer com a ciutadanes actives i com a consumidores, sabent que el consum responsable i la incidència política portarà a un model de comerç just global.

Per abocar aquestes idees i l’opinió personal, cada persona participant, crearà un missatge al voltant de: “què és allò que vull que digui l’etiqueta de la roba que adquireixo?” a una bossa de comerç just.

Durada: 1 hora
Espai i material: aula o aire lliure amb cadires i taules per il·lustrar les bosses.

Alloque